13/8/18

Fake Text Message Premium

Fake Text Message Premium


Fake Text Message Premium phần mềm giả mạo tin nhắn để vua đùa với bạn bè trên điện thoại Android.

'Fake Text Message Premium' cho phép bạn nhận được tin nhắn văn bản giả từ bất cứ ai bạn muốn! Lừa bạn bè của bạn và làm cho họ tin rằng bạn nhận được tin nhắn của giấc mơ của họ.

Bao giờ quên gửi một tin nhắn SMS quan trọng đối với một người nào đó? Ứng dụng này cho phép bạn gửi tin nhắn SMS mà là 'thất bại' bất cứ lúc nào bạn muốn để bạn có thể đổ lỗi cho nó trên điện thoại.

Hoạt động trên Android KitKat!

Lấy lợi ích của việc gửi một tin nhắn SMS với chính mình trong một trong các tùy chọn sau:
1) Hộp thư đến - SMS giả đã nhận
2) Đã gửi - SMS giả gửi thành công cho bất cứ ai.
3) Dự thảo - SMS giả lưu như dự thảo.
4) Outbox- SMS giả gửi đến bất cứ ai.
5) không thành công- SMS giả mạo mà không gửi.

Download Fake Text Message Premium