6/8/18RaspController v3.2.2 Pro là ứng dụng quản lý Raspberry Pi.Người dùng có thể điều khiển thiết bị Raspberry Pi một cách dễ dàng ngay trên chiếc điện thoại của mình.

Các tính năng bao gồm trong các ứng dụng:
✓ GPIO quản lý (On/Off hoặc pulse mode)
✓ tập tin quản lý (khám phá các nội dung của bạn Raspberry PI, sao chép, dán, xoá, tải về và xem các thuộc tính của file, xử lý)
✓ SSH Shell (gửi lệnh tùy chỉnh để bạn Raspberry PI)
✓ Giám sát Cpu, Ram, đĩa
✓ Đôi (nhìn thấy hình ảnh từ máy ảnh kết nối với Raspberry PI)
✓ Raspberry PI (xem tất cả thông tin của thiết bị được kết nối)
✓ Pinouts và chương trình
✓ DHT11/22 (nhiệt độ và độ ẩm)
✓ DS18B20 (nhiệt độ)
✓ hỗ trợ cho BMP180 (áp suất, nhiệt độ, độ cao)
✓ cảm giác Hat
✓ thức dậy trên mạng Lan (sử dụng Raspberry PI để gửi gói tin ma thuật "WakeOnLan")
✓ Lượt
✓ khởi động lại
Download RaspController v3.2.2 Pro apk - Android.